ماینومیکس

ارائه دهنده راهکارهای تحلیل داده و داده کاوی روی داده های زیستی مانند داده های ژنومیکی ناشی از توالی یابی نسل جدید بر روی بستر رایانش ابری می باشد. پلتفرم ها و ابزارهای ارائه شده توسط ماینومیکس به کاربران خود این امکان را می دهد تا تحلیل هایی مطمئن و جامع و با کیفیت بالا روی داده های زیستی ارزشمند خود با حداکثر آسودگی، سرعت، دقت و امنیت انجام دهند. ماینومیکس بهره مندی کامل از توان راهکارهای بیوانفورماتیکی، علوم داده و داده کاوی را در اختیار متخصصین و علاقه مندان حوزه های علوم زیستی، پزشکی، ژنتیک و داروسازی قرار می دهد.

خدمات ما

پلتفرمی ایرانی است که خدمات تحلیل و داده کاوی روی داده های ژنتیکی حاصل از توالی یابی نسل جدید مانند داده های توالی یابی ژنوم، اگزوم و ترنسکریپتوم برای مقاصد تشخیصی و تحقیقاتی بر بستر رایانش ابری ارائه می دهد. پلتفرم ژنوماین به شما این امکان را می دهد که به صورت خودکار و بدون نیاز به سخت افزارها و نرم افزارهای محاسباتی، داده های خود را با امنیت و سرعت بالا سازماندهی کرده، تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیکی را انجام داده و از طریق هر وسیله ی متصل به اینترنت به چندین شکل مختلف به آن ها دسترسی داشته باشید.
تیم ماینومیکس در نتیجه¬ی هم افزایی تخصص اعضای خود از رشته های بیوانفورماتیک، هوش مصنوعی، ژنتیک مولکولی و انسانی و IT قادر است خدمات مشاوره ای در حوزه های آنالیز داده های امکیس به ویژه داده های حاصل از توالی یابی نسل جدید مانند Genomics، Transcriptomics، Metagenomics و نیز داده های Proteomics با کاربردهای تحقیقاتی و کلینیکی را به متخصصین حوزه های علوم زیستی و ژنتیک ارائه نماید. همچنین خدمات مشاوره در حیطه ی پروژه های کاربرد علوم کامپیوتر و یادگیری ماشین روی داده های امیکس و طراحی و پیاده سازی داده پایگاه های زیستی نیز از دیگر خدمات مجموعه می باشد.
اپی ژنتیک (Epigenetics)
Whole metagenomics data analysis
اپی ژنتیک (Epigenetics) مطالعه چگونگی کنترل فعالیت ژن توسط سلول ها بدون تغییر توالی DNA است. "Epi-"در زبان یونانی به معنی بالا یا بالاتر است، و "اپی ژنتیک" عواملی فراتر از کد ژنتیکی را توصیف می کند. تغییرات اپی ژنتیکی تغییراتی در DNA هستند که روشن یا خاموش شدن ژن ها را تنظیم می کنند. این تغییرات به DNA متصل می شوند و توالی بلوک های سازنده DNA را تغییر نمی دهند. در مجموعه کاملی از DNA در یک سلول (ژنوم)، تمام تغییراتی که فعالیت (بیان) ژن ها را تنظیم می کنند به عنوان اپی ژنوم (Epigenome) شناخته می شوند.
میکروبیوم به مجموعه میکروارگانیسم‌هایی گفته می‌شود که در یک محیط وجود دارد و شامل باکتری‌ها، ویروس‌ها، آرکی‌ها و... می‌شود. این میکروارگانیسم‌ها در محیط‌های مختلفی ازجمله خاک، آب و بدن موجودات پرسلولی مثل انسان یافت می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این میکروارگانیسم‌ها این است که اولا غیرقابل جداسازی هستند و در 99 درصد موارد غیرقابل کشت هستند. از طرفی این میکروارگانیسم‌ها سلول‌های زنده‌ای هستند که با محیط ارتباط دارند. در بیشتر موارد، باکتری‌های موجود در محیط مورد مطالعه قرارگرفته است.
پلتفرمی ایرانی است که خدمات تحلیل و داده کاوی روی داده های ژنتیکی حاصل از توالی یابی نسل جدید مانند داده های توالی یابی ژنوم، اگزوم و ترنسکریپتوم برای مقاصد تشخیصی و تحقیقاتی بر بستر رایانش ابری ارائه می دهد. پلتفرم ژنوماین به شما این امکان را می دهد که به صورت خودکار و بدون نیاز به سخت افزارها و نرم افزارهای محاسباتی، داده های خود را با امنیت و سرعت بالا سازماندهی کرده، تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیکی را انجام داده و از طریق هر وسیله ی متصل به اینترنت به چندین شکل مختلف به آن ها دسترسی داشته باشید.
تیم ماینومیکس در نتیجه¬ی هم افزایی تخصص اعضای خود از رشته های بیوانفورماتیک، هوش مصنوعی، ژنتیک مولکولی و انسانی و IT قادر است خدمات مشاوره ای در حوزه های آنالیز داده های امکیس به ویژه داده های حاصل از توالی یابی نسل جدید مانند Genomics، Transcriptomics، Metagenomics و نیز داده های Proteomics با کاربردهای تحقیقاتی و کلینیکی را به متخصصین حوزه های علوم زیستی و ژنتیک ارائه نماید. همچنین خدمات مشاوره در حیطه ی پروژه های کاربرد علوم کامپیوتر و یادگیری ماشین روی داده های امیکس و طراحی و پیاده سازی داده پایگاه های زیستی نیز از دیگر خدمات مجموعه می باشد.
اپی ژنتیک (Epigenetics)
Whole metagenomics data analysis
اپی ژنتیک (Epigenetics) مطالعه چگونگی کنترل فعالیت ژن توسط سلول ها بدون تغییر توالی DNA است. "Epi-"در زبان یونانی به معنی بالا یا بالاتر است، و "اپی ژنتیک" عواملی فراتر از کد ژنتیکی را توصیف می کند. تغییرات اپی ژنتیکی تغییراتی در DNA هستند که روشن یا خاموش شدن ژن ها را تنظیم می کنند. این تغییرات به DNA متصل می شوند و توالی بلوک های سازنده DNA را تغییر نمی دهند. در مجموعه کاملی از DNA در یک سلول (ژنوم)، تمام تغییراتی که فعالیت (بیان) ژن ها را تنظیم می کنند به عنوان اپی ژنوم (Epigenome) شناخته می شوند.
میکروبیوم به مجموعه میکروارگانیسم‌هایی گفته می‌شود که در یک محیط وجود دارد و شامل باکتری‌ها، ویروس‌ها، آرکی‌ها و... می‌شود. این میکروارگانیسم‌ها در محیط‌های مختلفی ازجمله خاک، آب و بدن موجودات پرسلولی مثل انسان یافت می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این میکروارگانیسم‌ها این است که اولا غیرقابل جداسازی هستند و در 99 درصد موارد غیرقابل کشت هستند. از طرفی این میکروارگانیسم‌ها سلول‌های زنده‌ای هستند که با محیط ارتباط دارند. در بیشتر موارد، باکتری‌های موجود در محیط مورد مطالعه قرارگرفته است.

فرآیند

mineomix process
ثبت نام کاربر آپلود داده ها انتخاب پایپلاین اجرا دریافت نتایج و گزارش
ثبت نام کاربر آپلود داده ها انتخاب پایپلاین اجرا دریافت نتایج و گزارش

ماموریت ما

ماینومیکس تخصص های مجزا و پیچیده در حوزه ی علوم زیستی وژنتیک را با علوم محاسبات در جهت انجام آنالیزهای بیوانفورماتیکی ترکیب می کند. ماموریت ما ارائه راه حل ها جهت تجزیه و تحلیل داده ها زیستی و پزشکی و فراهم سازی بسترسخت افزاری مناسب جهت حمایت از متخصصان حوزه های علوم زیستی و سلامت است تا بدین ترتیب حداکثر بهره مندی از قدرت پزشکی داده محور حاصل گردد.

ماموریت ما ارائه یک پلتفرم کارامد، کاربر پسند و قابل اعتماد برای تحلیل داده های امیکس به ویژه داده های توالی یابی نسل جدید برای کمک به نیاز های متخصصان ژنتیک و محققین علوم زیستی می باشد.

چرا ژنوماین

چرا ژنوماین

رایانش ابری

انجام آنالیزهای بیوانفورماتیکی در بستر رایانش ابری بدون نیاز به داشتن سخت افزار و نرم افزارهای محاسباتی مربوطه

سرعت و مقیاس پذیری بالا

به علت استفاده از بستر رایانش ابری سرعت و مقیاس سخت افزارهای مورد استفاده به سادگی قابل تطبیق می باشند.

به روز بودن ابزارها

دسترسی به ابزارهای و پایپلاین های رایج و به روز بیوانفورماتیکی

ذخیره سازی نامحدود

امکان ذخیره سازی داده ها به مدت نامحدود

شناسایی واریانت های ژنتیکی

شناسایی انواع واریانت های ژنتیکی(SNP, Indel, CNV) و تفسیر و مصورسازی نتایج

امنیت بالای اطلاعات کاربر

تضمین امنیت داده ها از نظر حریم شخصی ، یکپارچگی و در دسترس بودن

دسترسی آسان

دسترسی آسان از هر دستگاهی که دارای اتصال به اینترنت است و اشتراک تجزیه و تحلیلهای خود با تمام کاربران

خدمات مشاوره

ارایه ی خدمات مشاوره ای درتحلیل های بیوانفورماتیکی و ژنتیکی

اخبار و مقالات

اخبار
1400/05/16 13:06
راهنمای استفاده از محصول ژنوماین
مطالعه بیشتر
اخبار
1399/11/26 11:04
ارزیابی عملکرد ابزارهای پیش بینی کننده ی بیماری زا بودن واریانت ها بر اساس مجموعه داده های کلینیکال
مطالعه بیشتر
اخبار
1399/11/25 13:46
نقش اگزوزوم ها در تشخیص و درمان سرطان پانکراس
مطالعه بیشتر

طرح های فروش ژنوماین

آزمایشگاه ها ، موسسات و پژوهشگران گرامی ، می توانند با توجه به نیاز خود ، یکی از پلن های پایه ، استاندارد و پیشرفته را انتخاب و خریداری نمایند.

همچنین جهت برسی امکانات سیستم می توانید پلن رایگان را انتخاب کنید.

پلن رایگان
رایگان
10 ژنوماین کوین
10 گیگابایت حجم قابل استفاده
پایه آزمایشگاهی
5000000 تومان
110 ژنوماین کوین
50 گیگابایت حجم قابل استفاده
10% اعتبار بیشتر
پلن استاندارد
20000000 تومان
500 ژنوماین کوین
100 گیگابایت حجم قابل استفاده
20% اعتبار بیشتر
پلن پیشرفته
50000000 تومان
1400 ژنوماین کوین
300 گیگابایت حجم قابل استفاده
سایر خدمات مرتبط مانند توالی یابی و ارائه گزارش و ذخیره سازی قابل ارائه می باشد. (تماس بگیرید)

معرفی ما

ماینومیکس، به عنوان یک استارتاپ دانش بنیان، در سال 1398، توسط گروهی از متخصصین در بالاترین رده های علمی و فناوری کشور پایه گذاری شد.ماینومیکس، با درک کاملی از این واقعیت و با توجه به وجود یک نیاز واقعی در این زمینه، از تیمی جامع متشکل از متخصصین حوزه های بیوانفورماتیک، ژنتیک پزشکی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، ریاضیات و آمار، پردازش داده های حجیم و مبتنی بر رایانش ابری، فناوری اطلاعات و مدیریت تشکیل شده است. اعضای این تیم استارتاپی، تحت مدیریتی منسجم و با استاندارهای روزآمد، و دارای برنامه¬ی استراتژیک میان مدت و باند مدت، در صدد تحقق استفاده های دقیق و کارآمد از گنجینه ی اطلاعات زیستی در سطح فردی و کلان می باشد.

تماس با ما

آدرس

تهران، خیابان کریم خان، خیابان ایرانشهر ، کوچه شهید دهقانی، مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت

شماره تماس : 86190781-021